YAXŞILAŞDIRILMIŞ KAZAKE

Improved Cossacke

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 4 m, çətiri şarşəkilli, qollu-budaqlı, az tikanlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru, yaşılımtıl-sarı rəngli, solğun moruğu yanaqlı, qabığı nazikdir. Dənələri iri, qırmızı rəngli. Şirə çıxımı 55-60 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 300-400q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının ikinci yarısı
Saxlama müddəti: 3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Azərbaycan, Çəhrayı gülöyşə

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YAXŞILAŞDIRILMIŞ KAZAKE”

Related Products